15 listopada 2010

Miasto z tradycją.

Kraków to miasto z tradycjami, gdzie jest bardzo wielu turystów i studentów z różnych części kraju. Tutaj spotykają się artyści, tu są organizowane ważne konferencje, tutaj są odkrywane wydarzenia w Krakowie, które zmieniają oblicze życia kulturowego i naukowego wielu mieszkańców. Studenci Kraków bardzo chwalą za możliwości, jakie daje im to miasto. To tutaj funkcjonuje bardzo wiele teatrów, kin, muzeów, a także kawiarni i miejsc spotkań wybitnej elity. W Krakowie są organizowane liczne festiwale i imprezy muzyczne. Tutaj funkcjonuje Uniwersytet Jagielloński, który jest najstarszą uczelnia w Polsce i osiąga najlepsze wyniki. Bardzo dobrze, że miasto rozwija się systematycznie, gdyż dzięki temu można mówić o ciągłym postępie. Inne miasta powinny brać przykład z Krakowa, gdyż jest on wzorowo zarządzany, a pieniądze są dysponowane w sposób bardzo korzystny. Wielkie wpływy z turystyki pozwalają na liczne inwestycje, które służą miastu i jego mieszkańcom, a także gościom. Pieniądz jest w Krakowie szanowany.